H3C Mini AX61(H3C Mini AX61)

新品
参考报价:
¥1000

产品简介

H3C Mini AX61,产品类型 无线AP,网络标准 802.11ax/ac/n/a 802.11ax/b/g/n,最高传输速率 3000Mbps。
H3C Mini AX61 主要参数
1000-5000元无线接入点

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号