H3C EWP-WA4330-ACN(H3C EWP-WA4330-ACN)

新品
参考报价:
¥2638

产品简介

H3C EWP-WA4330-ACN,产品类型无线接入点,频率范围双频(2.4GHz,5GHz),调制方式OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps 。
H3C EWP-WA4330-ACN 主要参数
1000-5000元无线接入点

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号