APC BX650CI-CN(APC BX650CI-CN)

新品
参考报价:
¥599

产品简介

  APC BX650CI-CN,控制面板:LED 状态显示“在线”、“电池开”,市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm,浪涌抑制能量:273 焦耳,数据线保护:RJ-11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路)。
APC BX650CI-CN 主要参数
  • 工作方式:后备式
  • 额定容量(KVA):0.65KVA
  • 输出电压范围(V):230V
  • 输出电压波形:正弦波
  • 输入电压范围(V):230V
1000元以下UPS

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号