Intel WIFI Link 3945ABG(Intel WIFI Link 3945ABG)

新品
参考报价:
¥120

产品简介

Intel WIFI Link 3945ABG适用笔记本,接口类型Mini PCI-E,传输速率54Mbps。
Intel WIFI Link 3945ABG 主要参数
  • 适用范围:中小企业
  • 设备类型:无线网卡
  • 网络标准:802.11b(2.4GHz/11Mbps),802.11a(5GHz/54Mbps), 802.11g(2.4GHz/54Mbps)
  • 传输速率(Mbps):54
  • 接口类型:Mini PCI-E

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号