Accusys 76510(Accusys 76510)

快速定位:
基本参数 技术参数
主要参数
产品类型 硬盘抽取模组 适用硬盘尺寸 3.5 SATA I 硬盘*3
数据传输速率 150MB/Sec    
基本参数  
产品类型 硬盘抽取模组 产品尺寸 224*146*85mm
材质 外壳采用了坚硬铝合金的材质   
技术参数  
适用硬盘尺寸 3.5 SATA I 硬盘*3 放置空间 5.25" 半高×2
数据传输速率 150MB/Sec 背置接口类型 SATA I
当前产品
Accusys 76510

Accusys 76510

指导价: ¥4000

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号