LSILOGIC 20320IE(LSILOGIC 20320IE)

快速定位:
基本参数
主要参数
接口类型 PCI-E 其他参数 阵列类型:Ultra320 SCSI通道 支持设备数(个):15
基本参数  
接口类型 PCI-E 其他参数 阵列类型:Ultra320 SCSI通道 支持设备数(个):15
当前产品
LSILOGIC 20320IE

LSILOGIC 20320IE

指导价: 即将上市

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号