Qbisys QC-VTL1000( QC-VTL1000)

快速定位:
技术规格 其他规格
主要参数
存储容量 2TB 接口速率 iSCSI:125MB/Sec, Fibre Channel:200/400MB/Sec
技术规格 热插拔冗余 自动错误恢复
存储容量 2TB 接口速率 iSCSI:125MB/Sec, Fibre Channel:200/400MB/Sec
其他规格  
安全认证 FCC CE 外形尺寸 1U机架
当前产品
Qbisys QC-VTL1000

Qbisys QC-VTL1000

指导价: 即将上市

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号