SUN X6168A(光驱)(SUN X6168A(光驱))

快速定位:
基本参数 技术参数
主要参数
配件类别 光驱    
基本参数  
配件类别 光驱 适用机型 SUN 服务器 E220-E450,B1000 B2000,F280
参数指标 10X DVD-ROM   
技术参数  
其他参数 SUN 服务器光驱   
当前产品
SUN X6168A(光驱)

SUN X6168A(光驱)

指导价: ¥1430

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号