SUN X4218A(网卡)(SUN X4218A(网卡))

快速定位:
基本参数 技术参数
主要参数
配件类别 网卡    
基本参数  
配件类别 网卡 适用机型 U20 M2 U24 U27
技术参数  
其他参数 单口千兆网卡   
当前产品
SUN X4218A(网卡)

SUN X4218A(网卡)

指导价: ¥940

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号