SUN X1232A(SUN X1232A)

快速定位:
基本参数
主要参数
适用类型 服务器 接口类型 PCI SCSI+10-100M网卡
适用范围 SUN服务器 Sun Fire 3800, 4800, 4810, 6800    
基本参数  
适用类型 服务器 接口类型 PCI SCSI+10-100M网卡
适用范围 SUN服务器 Sun Fire 3800, 4800, 4810, 6800   
当前产品
SUN X1232A

SUN X1232A

指导价: ¥770

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号