SUN X6540A(SUN X6540A)

快速定位:
基本参数
主要参数
适用类型 服务器 接口类型 PCI SCSI 卡
适用范围 SUN服务器 U5 U10,E220-E450, Netra,B100    
基本参数  
适用类型 服务器 接口类型 PCI SCSI 卡
适用范围 SUN服务器 U5 U10,E220-E450, Netra,B100   
当前产品
SUN X6540A

SUN X6540A

指导价: ¥550

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号