Da-Lite(特丽) 坐式便携桌幕(50英寸)(Da-Lite 坐式便携桌幕(50英寸))

新品
参考报价:
¥3450

产品简介

  Da-Lite(特丽) 坐式便携桌幕(50英寸),尺寸:8700×850mm。
Da-Lite(特丽) 坐式便携桌幕(50英寸) 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号