Da-Lite(特丽) 坐式便携桌幕(40英寸) (Da-Lite 坐式便携桌幕(40英寸) )

快速定位:
产品规格 外观参数 适用环境
主要参数
类型 桌幕 对角线(英寸) 40
产品规格  
类型 桌幕 对角线(英寸) 40
基本特点 高620   
外观参数  
长度(mm) 7180 宽度(mm) 850
产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号