MAXHUB V6经典版 2022款 98英寸 安卓版(CF98+SA08F)( V6经典版 2022款 98英寸 安卓版(CF98+SA08F))

新品
参考报价:
¥170800

产品简介

MAXHUB V6经典版 2022款 98英寸 安卓版(CF98+SA08F),显示屏尺寸 98英寸,分辨率 3840×2160,显示比例 16:9,色彩度 10.7亿色,色域 NTSC:90%。
MAXHUB V6经典版 2022款 98英寸 安卓版(CF98+SA08F) 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号