SVC V625(SVC V625)

快速定位:
基本参数 输入输出参数 环境参数 外观参数
主要参数
工作方式 后备式 额定容量(KVA) 360W
输出电压范围(V) 198-255V 输出电压波形 方波
输入电压范围(V) 145-290V    
基本参数  
工作方式 后备式 额定容量(KVA) 360W
特点 来电自动开机   
输入输出参数  
输出电压范围(V) 198-255V 输出电压波形 方波
输入电压范围(V) 145-290V   
外观参数  
重量(kg) 4.37kg   
当前产品
SVC V625

SVC V625

指导价: ¥168

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号