TCL KCP32-N(TCL KCP32-N)

快速定位:
基本参数 外观参数 环境参数
主要参数
视频输入 CVBS(BNC) ×2 S-Video(Y/C) ×1 视频输出 CVBS(BNC) ×2
基本参数  
视频输入 CVBS(BNC) ×2 S-Video(Y/C) ×1 视频输出 CVBS(BNC) ×2
音频输入 RCA 音频输出 RCA
环境参数  
工作温度(℃) 0-50℃ 工作湿度 10-90%
存储温度(℃) -20-65℃   
当前产品
TCL KCP32-N

TCL KCP32-N

指导价: 暂无报价

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号