IOK A1352406(350W)(IOK  A1352406(350W))

快速定位:
基本参数
主要参数
电源类型 1U服务器电源 持续输出功率 350W
基本参数  
电源类型 1U服务器电源 持续输出功率 350W
电源接口 1个24Pin, 1个8Pin, 3个(大)4Pin, 1个(小)4Pin, 2个S-ATA +3.3V输出电流 18A
+5V输出电流 25A +12V2输出电流 18A
安规认证 CCC, CE   
当前产品
IOK A1352406(350W)

IOK A1352406(350W)

指导价: 即将上市

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号