HSTORAGE SDD2100(HSTORAGE SDD2100)

新品
参考报价:
¥5200

产品简介

HSTORAGE SDD2100 主要参数
  • 设备类型:闪存卡拷贝机
  • 接口类型:SD/Micro SD
  • 显示方式:20×2文字背光式LCD

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号