SUN 300-1357(SUN 300-1357)

快速定位:
基本参数
主要参数
产品类别 服务器电源 适用机型 B1000 B2000,U80
持续输出功率 660    
基本参数  
产品类别 服务器电源 适用机型 B1000 B2000,U80
持续输出功率 660 产品类型 SUN服务器电源
当前产品
SUN 300-1357

SUN 300-1357

指导价: ¥2860

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号