SUN X3150A(网卡)(SUN X3150A(网卡))

快速定位:
基本参数 技术参数
主要参数
配件类别 网卡    
基本参数  
配件类别 网卡 适用机型 V250-480/U5-U80/ E20K-E25K
技术参数  
其他参数 PCI 1000M 网卡   
当前产品
SUN X3150A(网卡)

SUN X3150A(网卡)

指导价: ¥1050

查看参数 >>

查看图片 >>

产品图片赏析更多 >>

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号