MAGICARD Tango 2e(MAGICARD Tango 2e)

新品
参考报价:
¥29800

产品简介

MAGICARD Tango 2e证卡打印机:打印速度:全彩色打印22秒/张,单色打印6秒/张。打印方式:热升华直印式。MAGICARD Tango 2e证卡打印机:卡片类型:各种PVC及复合材料卡片,卡片规格 85.7mm×54.0mm,卡片厚度 0.51-1.6mm。
MAGICARD Tango 2e 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号