bresser 宝视德88-55008(bresser 宝视德88-55008)

新品
参考报价:
¥409

产品简介

bresser 宝视德88-55008,观察头 单目,目镜 WF10X,WF20X,物镜 消色差物镜4X,10X,40X。
bresser 宝视德88-55008 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号