Juniper QFX5110-32Q(Juniper  QFX5110-32Q)

新品
参考报价:
暂无报价

产品简介

Juniper QFX5110-32Q,产品类型 数据中心接入交换机,应用层级 三层,传输速率 10GbE/100GbE,交换方式 存储-转发。
Juniper QFX5110-32Q 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号