QNAP TVS-872XT-i5-16G(QNAP TVS-872XT-i5-16G)

新品
参考报价:
¥20800

产品简介

QNAP TVS-872XT-i5-16G,传输速度 HDMI输出:1,HDMI 2.0 (高至 3840x2160 @ 60Hz),硬盘类型 3.5 英寸插槽:,3.5 英寸 SATA 硬盘,2.5,英寸 SATA 硬盘,2.5 英寸 SATA 固态硬盘。
QNAP TVS-872XT-i5-16G 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号