H3C Magic BR5400W(H3C Magic BR5400W)

新品
参考报价:
¥1699

产品简介

H3C Magic BR5400W,产品类型 家庭路由器,网络标准 802.11ax、802.11n、802.11b/g:2.4GHz 802.11ax、802.11ac、802.11a/n:5GHz,频率范围 双频(2.4GHz,5GHz)。
H3C Magic BR5400W 主要参数
200元以下无线路由器

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号