H3C UniServer T1100 G3(Xeon E3-1225 v6/8GB/1TB)( UniServer T1100 G3(Xeon E3-1225 v6/8GB/1TB))

新品
参考报价:
¥7299

产品简介

H3C UniServer T1100 G3(Xeon E3-1225 v6/8GB/1TB),产品类别 塔式,CPU类型 Intel 至强E3 v6,CPU型号 Xeon E3-1225 v6,CPU频率 3.3GHz,智能加速主频 3.7GHz,标配CPU数量 1颗。
H3C UniServer T1100 G3(Xeon E3-1225 v6/8GB/1TB) 主要参数

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

渝公网安备 50019002500293号